Selecteer een pagina

Ontevreden over onze dienstverlening?

Wij vragen u om een klacht eerst met je begeleider of leidinggevende te bespreken. Vaak kun je daarmee al veel oplossen. Misschien heb je dit al gedaan? Of misschien wil of kan je dat niet? Dan kun je een klacht indienen.

KLACHTENREGELING

Heeft u een klacht?

Vesta Zorg wil goede kwaliteit bieden, waaronder adequate hulpverlening en professionele bejegening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan kan er een klacht ontstaan. Als u een klacht of opmerking heeft, dan horen wij dat graag van u. Op deze pagina`s kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft. Uiteraard kunt ook direct met uw klacht de stap maken naar een (onafhankelijke) klachtencommissie.

Wij hopen dat u ons de kans geeft om samen deze klacht te bespreken en hiervan te leren: wij geven de voorkeur om samen proberen de klacht op te lossen.

Klacht bespreekbaar maken

Bent u niet tevreden of heeft u vragen over uw begeleiding? Dan raden wij u aan hierover eerst samen met de betreffende begeleider in gesprek te gaan om samen tot een oplossing te komen.

Het kan best lastig zijn om uw onvrede open op tafel te leggen. Toch heeft het voordelen om direct in gesprek te gaan. De begeleider kan reageren en eventueel uitleg geven. Soms is er sprake van een misverstand; in een gesprek kan dat dan direct worden opgehelderd. Wij staan open voor uw mening en feedback. De uiterste beslistermijn vanuit Vesta Zorg is zes weken, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van vier weken. Uiteraard geniet onze voorkeur om dit ruim binnen deze eerste zes weken met u besproken en opgelost te hebben.

Hulp vragen

Indien u het moeilijk vindt om in gesprek te gaan, dan kunt u iemand vragen om u hierbij te helpen. Bijvoorbeeld een familielid, partner of goede vriend. Soms is het ook zinvol als bijv. een leidinggevende van Vesta Zorg bij het gesprek aanwezig is. U kunt dit aangeven bij uw begeleider. Wij willen graag samen met u tot een oplossing komen.

Klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat u uw vraag of klacht niet wilt of kunt bespreken met de betreffende persoon of diens leidinggevende. In dat geval is er de klachtenfunctionaris die u kunt raadplegen. Hij bespreekt met u het probleem en zoekt samen met u naar een oplossing. Onze klachtenfunctionaris is Gerard Kruiter. Hij is te bereiken via telefoonnummer: 06-21216987 of via mail: gfkruiter@hotmail.com.

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en zal nooit zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens bekend maken. De klachtenfunctionaris kan uw verhaal of klacht aanhoren en eventueel advies geven of als bemiddelaar optreden.

Onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten

Komt u er samen niet uit? Vindt u dat het probleem niet of onvoldoende is opgelost? Dan kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van degeschillencommissiezorg.nl , te bereiken op

070-3105380. Op het formulier geeft u aan waar de klacht over gaat, wie de betrokkenen zijn en wat er is gebeurd. Ook vermeldt u uw naam en telefoonnummer. De klachtenfunctionaris kan u, indien nodig, helpen met het schrijven van de brief.

Afhandeling klacht door de klachtencommissie

Na ontvangst van uw klacht beoordeelt de klachtencommissie van degeschillencommissiezorg.nl of ze uw klacht kan behandelen. Hiervoor toetst ze uw klacht aan een aantal voorwaarden en wetgeving. Als de commissie uw klacht behandelt, krijgt u informatie over hoe het verder gaat met uw klacht.

Een mediator van de klachtencommissie zal eerst in gesprek gaan met u en degene over wie de klacht gaat. Daarna kan de klachtencommissie – als het nog nodig is – uw klacht onderzoeken en een bindende uitspraak doen.

Deze klachtencommissie is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Wel sturen zij een kopie van uw klachtbrief aan diegene op wie de klacht betrekking heeft en zijn/haar leidinggevende, zodat zij zich op de procedure kunnen voorbereiden.

Uiteraard kunt u uw ongenoegen direct aangeven bij de klachtencommissie. Het heeft onze voorkeur om elk ongenoegen samen met u te bepreken.

Nu een klacht indienen?

Dit kan via het digitale klachtenformulier. Je klacht komt dan binnen bij onze klachtenfunctionaris. Zij neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Klachtenformulier

Op welke wijze wenst u contact*

12 + 11 =