Selecteer een pagina

VESTA ZORG

EMMEN E.O.

Missie

Wij bieden een alternatief in de zorg door ons als doel te stellen, dat mens en aarde/milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en om goed voor elkaar te zorgen. Door te werken naar een volledige groene leefomgeving en zelfvoorzienende locatie, bieden wij alle leefgebieden op een positieve wijze die uitgaat van de krachten van de mens en milieu.

We werken samen aan een betekenisvol leven met als opbrengst: lichamelijk en mentaal welbevinden. Dit doen wij door een gestructureerde, gezonde, groene en regelmatige leefomgeving aan te bieden.

Visie

Het mentaal en lichamelijk welbevinden van de cliënt is het uitgangspunt van ons werk. Samen met cliënten wordt er toegewerkt naar een zo betekenisvol mogelijk leven, waarbij de eigen regie van zijn of haar leven centraal staat. Vanuit dit principe wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Dagelijks werken wij zelf binnen onze werk- en leefomgeving. Daarnaast ondersteunen wij bij het versterken en/of het vergroten van het sociaal netwerk en stimuleren wij contact met de buurt. Om onze zorg op hoogwaardig niveau te kunnen aanbieden, worden onze zorgprofessionals getraind naar de maatstaven van de laatste sociaalwetenschappelijke ontwikkelingen en is dit in samenspraak met onze opdrachtgevers.

Voor wie

  • Wij hebben een zorgboerderij en de aandacht ligt op een homogene groep. Er zullen 2 groepen komen met uitbreiding van 4 groepen.

Groep 1: Doelgroep: volwassenen (of net 17+ jaar) met autisme (of kenmerken van) die graag in een groene omgeving willen wonen en/of werken. Huissfeer: huiselijk en rustig.

Groep 2: jeugdigen/18+. Begeleiding is gericht op toewerken naar zelfstandigheid.

  • Wij bieden ambulante begeleiding aan (Wmo en beschermd wonen) voor mensen met psychische problematiek en/of psychiatrisch ziektebeeld.

*Contra-indicaties: verslaving, drugs, agressie.

CONTACT

E-mail: info@vestazorg.nl

Tel. nr.: 0591 – 260 030

Adres: Slenerweg 2, 7871 TG Klijndijk

8 + 2 =

Ontevreden over onze dienstverlening?

Wij vragen u om een klacht eerst met je begeleider of leidinggevende te bespreken. Vaak kun je daarmee al veel oplossen. Misschien heb je dit al gedaan? Of misschien wil of kan je dat niet? Dan kun je een klacht indienen.