Selecteer een pagina

VESTA ZORG

EMMEN E.O.

Missie

Wij bieden een alternatief in de zorg door ons als doel te stellen, dat mens en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en om goed voor elkaar te zorgen. Door te werken naar een volledige groene leefomgeving en een zelfvoorzienende locatie, bieden wij op een positieve wijze alle leefgebieden aan, die uitgaan van de kracht van mens en milieu.

We werken samen aan een betekenisvol leven met als opbrengst: lichamelijk en mentaal welbevinden. Dit doen wij door een gestructureerde, gezonde, groene en regelmatige leefomgeving aan te bieden.

Visie

Het mentaal en lichamelijk welbevinden van de cliënt is het uitgangspunt van ons werk. Samen met cliënten wordt er toegewerkt naar een zo betekenisvol mogelijk leven, waarbij de eigen regie van zijn of haar leven centraal staat. Vanuit dit principe wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Dagelijks zijn wij bezig binnen onze eigen werk- en leefomgeving. Daarnaast ondersteunen wij bij het versterken en/of het vergroten van het sociaal netwerk en stimuleren wij contact met de buurt. Om onze zorg op hoogwaardig niveau te kunnen aanbieden, worden onze zorgprofessionals getraind naar de maatstaven van de laatste sociaalwetenschappelijke ontwikkelingen en is dit in samenspraak met onze opdrachtgevers.

Voor wie

Wij hebben een zorgboerderij voornamelijk gericht op mensen met ASS, die graag in een groene omgeving willen wonen en/of werken. Huissfeer: huiselijk en rustig. Net buiten Emmen hebben we een ruime en rustige locatie. Wij bieden (ambulante) begeleiding (wlz, wmo, beschermd wonen), dagbesteding en schoonmaakondersteuning aan.

** Exclusiecriteria: alcoholverslaving, drugsverslaving, agressieproblematiek.

CONTACT

E-mail: info@vestazorg.nl

Tel. nr.: 0591 – 260 030

Adres: Slenerweg 2, 7871 TG Klijndijk

13 + 11 =

Ontevreden over onze dienstverlening?

Wij vragen u om een klacht eerst met je begeleider of leidinggevende te bespreken. Vaak kun je daarmee al veel oplossen. Misschien heb je dit al gedaan? Of misschien wil of kan je dat niet? Dan kun je een klacht indienen.