Selecteer een pagina

VESTA ZORG

EMMEN E.O.

MISSIE

Wij bieden een alternatief in de zorg door ons als doel te stellen, dat mens en aarde/milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en om goed voor elkaar te zorgen. Door te werken naar een volledige groene leefomgeving en zelfvoorzienende locatie, bieden wij alle leefgebieden op een positieve wijze die uitgaat van de krachten van de mens en milieu.

We werken samen aan een betekenisvol leven met als opbrengst: lichamelijk en mentaal welbevinden. Dit doen wij door een gestructureerde, gezonde, groene en regelmatige leefomgeving aan te bieden.

VISIE

Het mentaal en lichamelijk welbevinden van de cliënt is het uitgangspunt van ons werk. Samen met cliënten werken wij toe naar een zo betekenisvol mogelijk leven. Daarbij staat eigen regie centraal. Vanuit dit principe wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Dagelijks werken wij zelf binnen onze werk- en leefomgeving. Daarnaast ondersteunen wij bij het versterken en/of het vergroten van het sociaal netwerk en stimuleren wij contact met de buurt. Om onze zorg op hoogwaardig niveau te kunnen aanbieden, worden onze zorgprofessionals getraind naar de maatstaven van de laatste sociaalwetenschappelijke ontwikkelingen en is dit in samenspraak met onze opdrachtgevers.

VOOR WIE

Vestazorg biedt ondersteuning aan mensen (tussen 17 en 65 jaar) met zorgvragen. Dit doen wij door de volgende diensten aan te bieden:

  • 24-uurszorg: Wij hebben een zorgboerderij die zich in een groene en rustige omgeving bevindt.Wij hebben onze specialisme op gebied van autisme (of daaraan gerelateerde kenmerken), LVB en hechting- en traumaproblematiek. De omgeving is ook geschikt voor mensen met ADHD/ADD. Voor deze groep bieden wij een gezonde en regelmatige dagindeling aan, waarin structuur en voorspelbaarheid belangrijk is. Onze zorgboerderij kenmerkt zich door de huiselijke sfeer en rust. Wij werken tevens toe naar persoonlijke groei, met gebruik van o.a. de (helende) kracht van de natuur.
  • 24-uurszorg op afstand: Dit is speciaal voor mensen die de stap naar zelfstandigheid hebben ingezet. Zij wonen op zichzelf en hebben op dagelijkse basis toch (nog) ondersteuning nodig. Wij hebben een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waardoor zij ook altijd bij ons terecht kunnen als er nood is.
  • Ambulante begeleiding: Dit is voor cliënten die op dagelijkse basis zich (redelijk) zelfstandig kunnen redden, maar op specifieke gebieden (blijvend of tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Wij leggen sterk de aandacht op wat iemand motiveert in het leven en gelukkig maakt. Mensen kunnen naar wens hun leven indelen en wij sluiten daar de ondersteuning bij aan. Zo kan je bijvoorbeeld leren om meer zelfvertrouwen te krijgen, met als gevolg beter omgaan met eigen beperkingen. We helpen bij het zoeken en/of behoudt van werk en bij het aanleren van vaardigheden die horen bij zelfstandigheid. Wij ondersteunen ook bij het vergroten of versterken van het eigen netwerk.
  • Schoonmaakondersteuning: Dit is voor mensen die geholpen willen worden bij het (managen van) het huishouden. Dat kan voor tijdelijke basis en langer termijn.
  • Dagbesteding: Wij bieden mensen dagbesteding aan op de zorgboerderij. De activiteiten bestaan o.a. uit uit contact met dieren en/of werken in de moestuin. Creatieve activiteiten behoren eveneens tot de mogelijkheden.

 

Onze contra-indicaties: mensen met een actieve verslaving aan drugs en alcohol kunnen wij  helaas niet aannemen. Problematiek waarbij agressie de grootste nadruk heeft, wordt ook niet als geschikt bevonden om bij Vesta in zorg te komen.

CONTACT

6 + 6 =

Ontevreden over onze dienstverlening?

Wij vragen u om een klacht eerst met je begeleider of leidinggevende te bespreken. Vaak kun je daarmee al veel oplossen. Misschien heb je dit al gedaan? Of misschien wil of kan je dat niet? Dan kun je een klacht indienen.